Fragrance’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

THI TRUONG CHUNG KHOAN LA GI?

Posted by Nguyen Huong trên Tháng Bảy 28, 2008

Thị trường chứng khoán là gì?

Thị trường chứng khoán: là một thị trường mà ở nơi đó người ta mua bán, chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời. Tuy nhiên, đó có thể là TTCK tập trung hoặc phi tập trung.
Tính tập trung ở đây là muốn nói đến việc các giao dịch được tổ chức tập trung theo một địa điểm vật chất.Hình thái điển hình của TTCK tập trung là Sở giao dịch chứng khoán ( Stock exchange). Tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), các giao dịch được tập trung tại một địa điểm; các lệnh được chuyển tới sàn giao dịch và tham gia vào quá trình ghép lệnh để hình thành nên giá giao dịch.

TTCK phi tập trung còn gọi là thị trường OTC (over the counter). Trên thị trường OTC, các giao dịch được tiến hành qua mạng lưới các công ty chứng khoán phân tán trên khắp quốc gia và được nối với nhau bằng mạng điện tử. Giá trên thị trường này được hình thành theo phương thức thoả thuận.

Chức năng của TTCK

1. Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế:

Khi các nhà đầu tư mua chứng khoán do các công ty phát hành, số tiền nhàn rỗi của họ được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh và qua đó góp phần mở rộng sản xuất xã hội. Thông qua TTCK, Chính phủ và chính quyền ở các địa phương cũng huy động được các nguồn vốn cho mục đích sử dụng và đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, phục vụ các nhu cầu chung của xã hội.

2. Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng:

TTCK cung cấp cho công chúng một môi trường đầu tư lành mạnh với các cơ hội lựa chọn phong phú. Các loại chứng khoán trên thị trường rất khác nhau về tính chất, thời hạn và độ rủi ro, cho phép các nhà đầu tư có thể lựa chọn loại hàng hoá phù hợp với khả năng, mục tiêu và sở thích của mình.

3. Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán:

Nhờ có TTCK các nhà đầu tư có thể chuyển đổi các chứng khoán họ sở hữu thành tiền mặt hoặc các loại chứng khoán khác khi họ muốn. Khả năng thanh khoản là một trong những đặc tính hấp dẫn của chứng khoán đối với người đầu tư. Đây là yếu tố cho thấy tính linh hoạt, an toàn của vốn đầu tư. TTCK hoạt động càng năng động và có hiệu quả thì tính thanh khoản của các chứng khoán giao dịch trên thị trường càng cao.

4. Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp:

Thông qua chứng khoán, hoạt động của các doanh nghiệp được phản ánh một cách tổng hợp và chính xác, giúp cho việc đánh giá và so sánh hoạt động của doanh nghiệp được nhanh chóng và thuận tiện, từ đó cũng tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, kích thích áp dụng công nghệ mới, cải tiến sản phẩm.

5. Tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô:

Các chỉ báo của TTCK phản ánh động thái của nền kinh tế một cách nhạy bén và chính xác. Giá các chứng khoán tăng lên cho thấy đầu tư đang mở rộng, nền kinh tế tăng trưởng; ngược lại giá chứng khoán giảm sẽ cho thấy các dấu hiệu tiêu cực của nền kinh tế. Vì thế, TTCK được gọi là phong vũ biểu của nền kinh tế và là một công cụ quan trọng giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô. Thông qua TTCK, Chính phủ có thể mua và bán trái phiếu Chính phủ để tạo ra nguồn thu bù đắp thâm hụt ngân sách và quản lý lạm phát. Ngoài ra, Chính phủ cũng có thể sử dụng một số chính sách, biện pháp tác động vào TTCK nhằm định hướng đầu tư đảm bảo cho sự phát triển cân đối của nền kinh tế.

Cơ cấu Thị trường Chứng khoán:

Xét về sự lưu thông của chứng khoán trên thị trường, TTCK có hai loại:

1. Thị trường sơ cấp:

Là thị trường mua bán các chứng khoán mới phát hành. Trên thị trường này, vốn từ nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà phát hành thông qua việc nhà đầu tư mua các chứng khoán mới phát hành.

2. Thị trường thứ cấp:

Là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp.Thị trường thứ cấp đảm bảo tính thanh khoản cho các chứng khoán đã phát hành.

Các nguyên tắc hoạt động của TTCK:

1. Nguyên tắc cạnh tranh:

Theo nguyên tắc này, giá cả trên TTCK phản ánh quan hệ cung cầu về chứng khoán và thể hiện tương quan cạnh tranh giữa các công ty. Trên thị trường sơ cấp, các nhà phát hành cạnh tranh với nhau để bán chứng khoán của mình cho các nhà đầu tư, các nhà đầu tư được tự do lựa chọn các chứng khoán theo các mục tiêu của mình. Trên thị trường thứ cấp, các nhà đầu tư cũng cạnh tranh tự do để tìm kiếm cho mình một lợi nhuận cao nhất, và giá cả được hình thành theo phương thức đấu giá.

2. Nguyên tắc công bằng:

Công bằng có nghĩa là mọi người tham gia thị trường đều phải tuân thủ những qui định chung, được bình đẳng trong việc chia sẻ thông tin và trong việc gánh chịu các hình thức xử phạt nếu vi phạm vào những qui định đó.

3. Nguyên tắc công khai:

Chứng khoán là loại hàng hoá trừu tượng nên TTCK phải được xây dựng trên cơ sở hệ thống công bố thông tin tốt. Theo luật định, các tổ chức phát hành có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin đầy đủ theo chế độ thường xuyên và đột xuất thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Sở giao dịch, các công ty chứng khoán và các tổ chức có liên quan.

4. Nguyên tắc trung gian:

Nguyên tắc này có nghĩa là các giao dịch chứng khoán được thực hiện thông qua tổ chức trung gian là các công ty chứng khoán. Trên thị trường sơ cấp, các nhà đầu tư không mua trực tiếp của nhà phát hành mà mua từ các nhà bảo lãnh phát hành. Trên thị trường thứ cấp, thông qua các nghiệp vụ môi giới, kinh doanh, các công ty chứng khoán mua, bán chứng khoán giúp các khách hàng, hoặc kết nối các khách hàng với nhau qua việc thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán trên tài khoản của mình.

5. Nguyên tắc tập trung:

Các giao dịch chứng khoán chỉ diễn ra trên sở giao dịch và trên thị trường OTC dưới sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tự quản.

Các thành phần tham gia TTCK:

1. Nhà phát hành:

Là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua TTCK dưới hình thức phát hành các chứng khoán.

2. Nhà đầu tư:

Là những người thực sự mua và bán chứng khoán trên TTCK. Nhà đầu tư có thể được chia thành 2 loại:
– Nhà đầu tư cá nhân: là những người có vốn nhàn rỗi tạm thời, tham gia mua bán trên TTCK với mục đích kiếm lời.
– Nhà đầu tư có tổ chức: là các định chế đầu tư thường xuyên mua bán chứng khoán với số lượng lớn trên thị trường.
Các định chế này có thể tồn tại dưới các hình thức sau: công ty đầu tư, công ty bảo hiểm, Quỹ lương hưu, công ty tài chính, ngân hàng thương mại và các công ty chứng khoán.

3. Các công ty chứng khoán:

Là những công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, có thể đảm nhận một hoặc nhiều trong số các nghiệp vụ chính là môi giới, quản lý quỹ đầu tư, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán và tự doanh.

4. Các tổ chức có liên quan đến TTCK:

– Uỷ ban chứng khoán Nhà nước: là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với TTCK ở Việt nam.
– Sở giao dịch chứng khoán: là cơ quan thực hiện vận hành thị trường và ban hành những quyết định điều chỉnh các hoạt động giao dịch chứng khoán trên Sở phù hợp với các quy định của luật pháp và UBCK.
– Công ty dịch vụ máy tính chứng khoán: là tổ chức phụ trợ, phục vụ các giao dịch chứng khoán.
– Công ty đánh giá hệ số tín nhiệm: là công ty chuyên cung cấp dịch vụ đánh giá năng lực thanh toán các khoản vốn gốc và lãi đúng thời hạn và theo những điều khoản đã cam kết của công ty phát hành đối với một đợt phát hành cụ thể.

VietManagement.Com

Some useful websites:
http://www.bsc.com.vn/
http://www.dvsc.com.vn/DVSC/Default.aspx
http://www4.sanotc.com/
http://www.taichinhvietnam.com/taichinhvietnam/modules.php?name=News
http://vietonline.game-host.org/

Mot so cau hoi thuong gap:

1. Mình muốn mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán phi tập trung OTC. Các bước thứ tự ra sao?
Tra loi:
OTC: là thị trường chứng khoán không niêm yết (ie chợ đen). OTC là nơi mua bán các chứng khoán Over The Counter – không niêm yết, ngoài luồng kiểm soát của luật chứng khoán do đó các chứng khoán OTC có lợi nhuận cao và rủi ro cũng rất cao…

2. 1 người với số vốn khoản 500 ngàn đồng thì có thể chơi được chứng khoán hay không.Có thể thành công hay không.Và làm cách nào có thể chơi được?
Tra loi:
Nếu chỉ có 500 ngàn VND thì sẽ không mua bán được bạn ạ! bởi ở ngoài bắc, họ yêu cầu đặt không dưới 100 thế thì thấp nhất bạn cần có 2 triệu VND. Nếu không có tiền muốn đầu tư thử thì hãy vào BSC hụăc nơi Vinastock ấy họ cho mình 100 triệu chơi ảo mà

3. Giá sàn và giá trần là gì ạ.Và khối lượng nữa, có cách nào để tính chúng không?
Tra loi:
Giá trần là giá cao nhất mà người đặt lệnh có thể đặt. Ví dụ khi biên độ giá đang là 100 đến 110 thì mình chỉ có thể đặt trong khoảng đó thôi. Tại sao phải có giá trần. Bởi nó sẽ làm bớt rủi ro cho nhà đầu tư không hiểu biết hụăc nhầm lẫn. Ví dụ nếu không có giá trần bạn có thể viết nhầm lệnh mua là 11000 như vậy có thể bán nhà vào tù chỉ vì nhầm lẫn.
Khối lượng: ý nói đến số cổ phiếu mà nhà đầu tư muốn đặt. Ví dụ mình nói cho đặt 100 thì người ta hiểu là khối lượng là 100 cổ phần đó là lô chẵn. Họ thường không cho đặt lô lẻ và không cho đặt dưới 100.

4. O VN co So Giao Dich Chung Khoan (SGDCK) khong?
Tra loi:
Ở ViệtNam không thành lập SGDCK mà chỉ thành lập trung tâm vì ban lãnh đạo e ngại khi thành lập sở thì không quản lý nổi thành viên của sở. Bởi vì khi đã là SGDCK thì họ sẽ hoạt động theo lợi nhuận chứ không quan tâm nhiều đến quản lý.
Ở đây chúng ta hiểu: SGDCK là các thành viên là các công ty chứng khoán, hụăc các nhà đầu tư lớn góp vốn vào và hoạt động và quản lý thị trường trong giới hạn. SGDCK là hình thức cải tiến và quản lý tốt nhất của thị trường. Việt Nam sẽ tiến tới chuyển trung tâm -> Sở khi có ban lãnh đạo đủ kiến thức

5. Toi co the mua chung khoan o dau?
Tra loi: Bạn muốn mua chứng khoán ở đâu? Nếu OTC thì không cần lập tài khoản, bạn tìm người bán trên sàn OTC hụăc công ty chứng khoán, hụăc trên báo, diễn đàn ấy nếu thấy giá thích hợp thì gọi điện thoả thuận giá và nếu khách hàng yêu cầu đặt cọc thì ra ngân hàng cùng ký giấy bảo lãnh và đặt cọc hẹn ngày giao hàng thôi.
Nếu muốn giao dịch trên sàn HAS hay VSE thì cầm giấy chứng minh “và đem theo khoảng 5 triệu thôi” đến một công ty chứng khoán nào đó nói với nhân viên môi giới là muốn mở tài khoản họ phục vụ ngay thôi “nhanh và đơn giản lắm chỉ mất 15 phút là xong”

6. Lam the nao mot doanh nghiep co the thanh lap phong kinh doanh chung khoan?
Tra loi:
Nếu một doanh nghiệp muốn thành lập phòng kinh doanh chứng khoán. Nếu đầu tư trên OTC thì mình cần thay đổi lại giấy đăng ký kinh doanh tại cơ quan quản lý doanh nghiệp. Nếu mình muốn tham gia vào sàn giao dịch thì mình cũng là doanh nghiệp giống công ty chứng khoán mình có trình tự đăng ký với Trung tâm chứng khoán, hay quỹ đầu tư. xem luật này 09/05/2006:301/QĐ-UBCK.

7. Điều kiện để tham gia thị trường chứng khoán ?
Có phải muốn tham gia thị trường chứng khoán thì phải có 100000000 mới mở tài khoản được hay không ?
Nếu có số vốn ít ỏi khoản 5000000-10000000 có thể mua bán chứng khoán được không ?
Tôi ở tại Cần Thơ có thể tham gia mua bán chứng khoán bằng cách nào?
Tra loi:
– Bat dau vao thi truong thi nen den san giao dich, quan sat, tim hieu xem nguoi ta lam gi nhu the se nhanh hon.
– Muon tham gia thi truong phai co 100 trieu? Do la do quy dinh cua SSI. “Cong ty chung khoan sai Gon”.
– Neu co so tien it hon thi co the tham gia duoc neu ban dat tai khoan tai cac cong ty khac.
– Tai Can Tho ban co the mua, ban bang cach goi dien cho cong ty chung khoan. Hoac dat truc tiep qua mang.
– Ngoai ra, khong co dieu gi chac chan 100% trong thi truong. Co rat nhieu nguyen nhan anh huong toi thi truong.

Tham khao: http://tuancom.wordpress.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: